3ο μάτι

October 1, 2008

record device

a third (mechanical) eye…

Το τρίτο ‘μηχανικό’ μάτι θα συμπληρώνε και θα ενίσχυε την ‘ατελή’ ανθρώπινη όραση και περιορισμένη μνήμη. Με αυτό τον τρόπο η παρατήρηση θα ήταν ‘αντικειμενική’, υψηλότερης ακρίβειας, άμεση, συνεχής και αποθηκεύσιμη. Το αρχείο που θα προέκυπτε από ανάλογες μηχανικές συσκευές καταγραφής θα διογκωνόταν και η πρόσβαση σε αυτό θα μπορούσε να γίνει πια μέσα από μια προσωπική μηχανή αναζήτησης.

Consider a future device for individual use, which is a sort of mechanized private file and library. It needs a name, and to coin one at random, “memex” will do. A memex is a device in which an individual stores all his books, records, and communications, and which is mechanized so that it may be consulted with exceeding speed and flexibility. It is an enlarged intimate supplement to his memory.

Vannevar Bush, 1945/ ‘As we may think’ 

Με την πίστη ότι το αρχείο συλλέγει τα πάντα και τα οργανώνει σε μια ‘προσβάσιμη’ αποθήκη, ο άνθρωπος θα μπορούσε τότε να ‘ανακτήσει το δικαίωμα’ και την απόλαυση να ξεχνά.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: